Biserica Buna Vestire - Sarata

 

Se află la poalele unei prelungiri vestice a Cozlei, în apropierea pârâului Cărbunoasa. Vechea biserică construită din bârne, acoperită cu draniță, cu turn, a fost terminată în 1780. Această biserică a fost strămutată în anul 2003 pe locul vechiului schit Cozla (Draga), prin grija arhimandritului Ciprian Zaharia, starețul Mănăstiri Bistrița. Acoperișul era cu draniță, având două părți distincte: una cu pante repezi deasupra altarului, care acoperea și întregul naosul, și una peste pritvor și pronaos, perpendicular pe axul longitudinal, incluzând și turnul clopotniță. Lipsa unei picturi murale a fost atenuată de calitățile artistice ale tâmplei (catapeteasma) adusă aici în 1780, de la biserica domneacă Sfântul Ioan, ajustată pentru a încăpea, amputându-se unele icoane marginale. Odată cu această danie ea trece sub ascultarea bisericii domnești din Piatra.

Website counter